Az összes háborúnak és népirtásnak 
az emberiség írott történelmében eddig 
körülbelül 619 millió ember esett áldozatul. 

Jelenlegi életformánk mellett 
5 nap alatt ölünk meg ennyi állatot.