Lopott gondolatok


Elfogadhatjuk-e azt az érvelést, hogy mivel az ember okosabb más fajoknál, jogai és érdekei is mások, mint amazoké? Hiszen a felsőbbrendű értelem éppen hogy nagyobb felelősségre kötelezi: ahogy a felnőtt felelősséget vállal a gyerekért, úgy kell az embernek felelősséget vállalnia az állatokért. Nemigen látunk okot rá, hogy a fajok közötti fizikai különbségek más erkölcsi  következményekkel járjanak mint a fajon belüli különbségek. (..) Kegyetlenül bánni a gyengével és behódolni az erősnek – ez a gyávák és a kíméletlen zsarnokok erkölcse.”  R. D. Ryder

„Az élet tiszteletének egyetemes erkölcse a minden teremtmény iránti szánalmat, ezt az oly gyakran szentimentálisnak csúfolt magatartást valóságos kötelezettséggé teszi, amely alól egyetlen gondolkodó ember sem vonhatja ki magát. (..) Az igazán erkölcsös ember szemében minden élet szent, még az is, amely emberi szempontok szerint alacsonyabb rendűnek tűnik.”  A. Schweitzer

„Az állathasználat 99%-a csupán kényelemből, megszokásból vagy élvezetből történik.”G. L. Francione